هواداران تبریزی انگیزه ماندن مدافع تراکتور

Posted by

چاپ عکس بدل ترامپ در یک روزنامه

مدافع تراکتورسازی گفت: واقعا هواداران تراکتورسازی بی نظیر هستند و یک رابطه عالی با آنها دارم، من به عشق این هواداران در تبریز هستم .

چاپ عکس بدل ترامپ در یک روزنامه