کارآفرینی که به زندان افتاد

Posted by

چرا در زمستان چاق می شویم؟

مجموع بدهی این فرد که قصد داشته از محل راه‌اندازی کسب و کار جدید به سود برسد نه ضرر، 145 میلیون تومان بود که ستاد دیه استان مربوطه موفق می‌شود 97 میلیون تومان از مجموعه بدهی را با اخذ گذشت از شکات و ارائه تسهیلات بدون سود، از دین رئوف خارج کند اما او که حالا آهی در بساط ندارد تا بدهی‌اش را بپردازد و خانواده‌اش که روزگاری زندگی خوبی داشتند در خانه اجاره‌ای زندگی می‌کنند، همچنان بابت الباقی بدهی در زندان است.

چرا در زمستان چاق می شویم؟