واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به بیانیه وزارت خارجه آمریکا

Posted by

چرا دولت از استیضاح وزیر راه واهمه دارد؟

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا گفت: دولت و ملت ایران تجربه بسیار تلخی از دخالت های کلامی گاه و بیگاه و بی مورد مقامات آمریکایی در امور داخلی خود دارند. قاسمی اظهار داشت: بی شک صدور این گونه بیانیه ها را امری، مغرصانه، مشکوک، نا بجا و اقدامی با اهداف سیاسی خاص تلقی و آن را بشدت محکوم می کند.

چرا دولت از استیضاح وزیر راه واهمه دارد؟