ارسال پرونده ۱۰۴۷ کارچاق‌کن به محاکم قضایی

Posted by

چرا ملک سلمان در نشست جی ۲۰شرکت نمی‌کند؟

حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه، پرونده یک هزار و ۴۷ کارچاق‌کن را برای رسیدگی به جرایم‌شان به محاکم قضایی ارسال کرد.

به گزارش تسنیم، بر اساس آنچه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به عنوان عملکرد خود در سال 95 به وزارت دادگستری ارسال کرده، تعداد قضات تعلیقی در سال گذشته معادل 78 مورد بوده است که نسبت به سال 94، 20 درصد افزایش داشته؛ همچنین تعداد قضات مستعفی در سال 95، معادل 30 مورد بوده که نسبت به سال ماقبل خود 76 درصد افزایش داشته است. 

بر اساس این گزارش، مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه در گذشته با 178 وکیل متخلف برخورد کرده که این رقم نسبت با سال 94( 99 مورد)، 45 درصد افزایش داشته است. همچنین در سال 95 با  64 کارشناس متخلف برخورد شده که نسبت به سال 94، 87 درصد افزایش داشته است. برخورد حفاظت اطلاعات دستگاه قضایی با کارچاق‌کن‌ها، جاعلین، شهود دروغین و سایر اشخاص مرتبط در سال گذشته 103 مورد بوده که نسبت به سال 94 ( 101 مورد)، هفت درصد کاهش را نشان می‌دهد. 

در مجموع برخورد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با وکلا و کارشناسان متخلف، کارچاق‌کن‌ها و جاعلین در سال 95، 345 مورد بوده که نسبت به سال 94( 218 مورد) 37 درصد افزایش داشته است.

بنابر آمار حفاظت اطلاعات دستگاه قضایی، مجموعاً سه هزار و 245 پرونده در ارتباط با جرایم وکلای کانون‌های وکلا، وکلای ماده 187، کانون کارشناسان رسمی، کارشناسان ماده 187، اعمال نفوذ و کارچاق‌کنی، جاعلین، سردفتران و دفتریاران و سایر مرتبطین به محاکم قضایی ارسال شده تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

از مجموع پرونده‌های ارسالی به محاکم قضایی، 801 مورد مربوط به وکلا، 377 مورد مربوط به کارشناسان رسمی، یک هزار و 44 مورد در ارتباط با اعمال نفوذ و کارچاق‌کنی، 432 پرونده در ارتباط با جاعلین، 147 پرونده در ارتباط با سردفتران و دفتریاران و 441 پرونده نیز درباره سایر مرتبطین است.

چرا ملک سلمان در نشست جی ۲۰شرکت نمی‌کند؟