«این نیز بگذرد…» رونمایی شد

Posted by

چشم قرمز ها دنبال هافبک دفاعی آبی ها/ پیشخوان ورزشی

این آلبوم موسیقی شامل ۹ قطعه موسیقی با شعرهایی از مولوی، حکیم خیام، هوشنگ ابتهاج، رهی معیری و محمدعلی بهمنی است که یکی از قطعات بی کلام آن با تکنوازی کمانچه آلتو ساخته شده است.

چشم قرمز ها دنبال هافبک دفاعی آبی ها/ پیشخوان ورزشی