حداقل دستمزد کارگران خدماتی شب عید!

Posted by

چند حدیث گهربار از حضرت فاطمه زهرا(س)

فصل های پایانی سال بالاخره با همه هیاهو می گذرد و هر کس سهمی از بازار اقتصادی شب عیدی دارد، کارگران قالی شویی،سرامیک شویی، کابینت شویی،‌دیوارشویی،نصاب پرده این روزها پُرکار هستند، اما در حالی شرایط دشوار کاری را تحمل می کنند که نه خبری از بیمه درمانی در کار آنها وجود دارد و نه ساختار مشخصی برای افزایش حقوق.

چند حدیث گهربار از حضرت فاطمه زهرا(س)