سازمان‌دهی 100هزار پلیس آمریکایی برای جمع‌آوری مهاجران غیرقانونی

Posted by

چه خبر از تولیدات سینمای ایران؟

در حالی که از سازمان‌دهی 100هزار نیروی گارد ملی برای جمع‌آوری مهاجران غیرقانونی خبر می‌دهد اما کاخ سفید چنین مسئله‌ای را تکذیب می‌کند.

چه خبر از تولیدات سینمای ایران؟