تخم مرغ را عسلی بخورید!

Posted by

چگونه یک سرور اختصاصی ایران خریداری کنیم ؟

در مقالات جدید آمده است که در متون طبی کهن ایران نیز زرده تخم مرغِ نیم برشت، خونساز, مغذی و مقوی قلب شمرده می‌شود.

چگونه یک سرور اختصاصی ایران خریداری کنیم ؟