خبرخوش برای هواداران پرسپولیس

Posted by

چین بزرگترین خریدار کالای ایرانی

هواداران پرسپولیس که دارای کارت هواداری جدید پرسپولیس ارائه شده از سوی موسسه اعتباری کوثر هستند می‌توانند برای استفاده از این امکان، با در دست داشتن کارت خود به ورزشگاه آزادی مراجعه کنند.

چین بزرگترین خریدار کالای ایرانی