درباره ساختمان پلاسکو چه می‌دانید؟ + تصاویر

Posted by

چین خواهان قطع مداخله عوامل خارجی در مسیر اجرای برجام شد

اولین برج بلند ایران در حالی در تاریخ 30 دی ماه سال 95 فرو ریخت که گویی بخشی از تاریخ معماری ایران از بین رفت.

چین خواهان قطع مداخله عوامل خارجی در مسیر اجرای برجام شد