بشار اسد فرمان عفو سال ۲۰۱۶ را تمدید کرد

Posted by

ژاپن و آمریکا با موفقیت موشک‌ های ضد بالستیک آزمایش کردند

بشار اسد رئیس جمهور سوریه طی فرمانی جدید عفو صادره در سال گذشته میلادی را تا ۳۰/۶/۲۰۱۷ تمدید کرد.

ژاپن و آمریکا با موفقیت موشک‌ های ضد بالستیک آزمایش کردند