مصطفوی: علی دایی را من از تیم جهان خط نزدم

Posted by

کابینه دوازدهم نگاه تولیدمحور داشته باشد

داریوش مصطفوی که 4 بار حضور در بالاترین سطح مدیریت فوتبال کشور را در سالهای58 تا 86 تجربه کرده در گپ و گفتی خواندنی به برخی ابهامات دوران حضورش در فدراسیون فوتبال اشاره کرد .

کابینه دوازدهم نگاه تولیدمحور داشته باشد