حدیثی از امام علی (ع) درباره جلب رحمت خداوند

Posted by

کابینه دوازدهم وزیر زن ندارد

هر روز یک حدیث از معصومین (ع) با مضامین دینی و اخلاقی در بخش مذهبی منتشر می‌شود.

کابینه دوازدهم وزیر زن ندارد