عجیب ترین راه از بین بردن بوی بد زیربغل!

Posted by

کارگردان ایرانی تحت جراحی قلب قرار گرفت/ عکس

با ازدیاد باکتری‌هایی که بوی لطیف‌تری دارند به زیر بغل فرد دیگر، می‌توان این مشکل را از میان برداشت. این راه‌کار به “کاشت باکتری” معروف شده است.

کارگردان ایرانی تحت جراحی قلب قرار گرفت/ عکس