نقش مخرب عربستان در ایجاد نا امنی های منطقه/ تروریست ها از سوی عربستان حمایت مالی می شوند

Posted by

کاهش دما در برخی از استان های کشور

نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بابیان اینکه تروریست ها از سوی عربستان حمایت مالی می شوند، از نقش مخرب عربستان در نا امنی های منطقه خبر داد و گفت: عربستان برای کسب رضایت آمریکا در راستای ایجاد بحران در منطقه است.

کاهش دما در برخی از استان های کشور