ملکه از ترامپ برای دیدار از لندن دعوت کرده و هیچ تغییری در این برنامه رخ نداده است

Posted by

کاهش مشارکت در انتخابات مجلس فرانسه

سخنگوی ترزا می اعلام کرد تغییری در برنامه سفر ترامپ به انگلیس ایجاد نشده است.

کاهش مشارکت در انتخابات مجلس فرانسه