میزان حق رشد بازیکنان لیگ مشخص شد

Posted by

کاهش 3 درصدی بهای جهانی نفت

رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ شرایط و میزان پرداخت حق رشد و حق آموزش به باشگاه‌ها را تشریح کرد.

کاهش 3 درصدی بهای جهانی نفت