تهیه‌کننده «اخراجی‌ها» درگذشت

Posted by

کدام عار است؟ ندامت تتلو یا وطن‌فروشی و خیانت‌های شما؟!

حبیب‌الله کاسه‌ساز تهیه‌کننده ارزشی سینما درگذشت.

کدام عار است؟ ندامت تتلو یا وطن‌فروشی و خیانت‌های شما؟!