امامزادگان غرب تهران میزبان روزه داران پایتخت

Posted by

کرانچار به دنبال جذب بازیکن خارجی

معاون فرهنگی اداره اوقاف غرب تهران تصریح کرد: در محدوده اداره اوقاف غرب تهران که شامل سه امامزاده و یک بقعه به نام‌های امامزاده حسن(ع)، امامزاده معصوم(ع)،‌ امامزادگان عبدالله و زید(ع) و بقعه شیخ عبدالله طرشتی است، میزبان قدوم مبارک زائران عزیز در ماه رمضان بوده‌ایم.

کرانچار به دنبال جذب بازیکن خارجی