واکنش‌ آموزش‌ و پرورش به‌ تنبیه دانش‌آموزان

Posted by

کرباسچی از وحشت نبود هاشمی می‌گوید

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش٬ ابراهیم میرشاه ولد گفت: درروز چهارشنبه ششم بهمن ماه معلمی در شهرستان قاین اقدام به تنبیه بدنی ۶ دانش آموز کرده است.   وی افزود: بنابه گفته معلم خاطی، وی به دلیل درس نخواندن و شیطنت دانش آموزان در کلاس درس مرتکب چنین عمل ناشایستی شده است.  مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش با بیان این نکته که معلمان به هیچ وجه حق تنبیه بدنی دانش آموزان را ندارند٬ خاطر نشان کرد: معلمان باید با شیوه های موثر در جذب دانش آموزان به محیط مدرسه و کلاس درس آشنایی داشته باشند و بنا به اقتضای موقعیت از آنها استفاده کنند. وی گفت: برای معلم خاطی تشکیل پرونده داده شده و به هیات تخلفات اداری ارسال شده است  که پس از بررسی٬ رای صادره لازم الاجرا خواهدبود.  میرشاه ولد بیان کرد: درخصوص مدیرمدرسه نیز به دلیل آن که به طور شایسته دراین ماجرا عمل نکرده است٬  روز شنبه تصمیم گیری خواهد شد و به احتمال زیاد وی نیز از سمت خود عزل می شود. وی با اعلام این که اولیای دانش آموزان بابزرگواری از حق خود صرف نظر کرده اند٬ تاکید کرد: علی رغم این موضوع آموزش و پرورش این ماجرا راتااحقاق حق دانش آموزان ادامه خواهد داد و با خاطی یاخاطیان برخورد قانونی خواهد کرد.

کرباسچی از وحشت نبود هاشمی می‌گوید