تراکتورسازی در دومین دیدار دوستانه خود شکست خورد

Posted by

کره شمالی، آمریکا و کره جنوبی را به جنگ‌افروزی در منطقه متهم کرد

تیم تراکتورسازی در دومین دیدار دوستانه‌اش مغلوب تیم فوتبال امید شد.

کره شمالی، آمریکا و کره جنوبی را به جنگ‌افروزی در منطقه متهم کرد