حمله دوباره ترامپ به رسانه های آمریکائی

Posted by

کسانیکه دهه۶۰ را سالهای اعدام و زندان نامیدند باید به مردم معرفی شوند

رئیس جمهور آمریکا با حمله لفظی مجدد به رسانه های منتقد خود اعلام کرد: اگر به رسانه‌های جعلی تکیه می‌کردم، برنده کاخ سفید نمی‌شدم.

کسانیکه دهه۶۰ را سالهای اعدام و زندان نامیدند باید به مردم معرفی شوند