آنچه تلفن همراه بر سر نوجوانان می آورد!

Posted by

کشته‌شدن داعشی چینی در حمله موشکی سپاه

ایمان نژاد تاکید کرد: والدین باید به فرزندان خود بیاموزند تا از دادن هرگونه اطلاعات شخصی و خانوادگی از طریق تلفن همراه خود به دیگران خودداری کنند و در مورد افراد سودجو و فرصت‌طلب هم به ‌روشنی در مورد آنان صحبت شود.

کشته‌شدن داعشی چینی در حمله موشکی سپاه