مخالفت اماراتی ها به ورود فوتبالیست اسرائیلی

Posted by

کشوری فقط 4 معلم فیزیک دارد

اماراتی‌ها درخواست صدور ویزا برای مؤنس دبور، مهاجم اسرائیلی تیم فوتبال سالزبورگ اتریش را رد و برای وی ویزا صادر نکردند.

کشوری فقط 4 معلم فیزیک دارد