مادر در ابتلای نوزادان به آسم آلرژیک چه نقشی دارد؟

Posted by

کمیته اخلاق جلوی بازیکنان خارجی بی کیفیت را می گیرد؟

نتایج مطالعات یکه در مجله آلرژی و ایمونولوژی بالینی منتشر شده، حکایت از بررسی‌های بی‌شمار نمونه ادرار زنان باردار دارد که ابتلای نوزاد به آسم آلرژیک در پی قرارگیری مادر در معرض مواد شیمیایی را تثبیت می‌کند.

کمیته اخلاق جلوی بازیکنان خارجی بی کیفیت را می گیرد؟