جشن سال نو در کشور چین به روایت تصویر

Posted by

کمیته رسانه «جبهه مردمی» نشست برگزار می کند

گردشگران کشورهای گوناگون برای بازید از چگونگی برگزاری جشن سال نو به استان‌های مختلف چین سفر کرده‌اند تا با آیین برگزاری جشن سال نو آنها آشنا شوند.

کمیته رسانه «جبهه مردمی» نشست برگزار می کند