دستگیری مامور قلابی در زاهدان

Posted by

کم فروشی و رعایت نکردن مسائل بهداشتی بیشترین تخلفات نانوایان

فردی که با معرفی خود به عنوان مامور یکی از ادارات دولتی 30 میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شد.

کم فروشی و رعایت نکردن مسائل بهداشتی بیشترین تخلفات نانوایان