سفره افطار مسئولان در کنار رهبری

Posted by

کناره گیری ناگهانی سفیر آمریکا در قطر

کناره گیری ناگهانی سفیر آمریکا در قطر