برادر رئیس جمهور صادقانه رفتار کند

Posted by

کولبرهای کشته شده قربانی نداشتن شغل شدند

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: مستندات کافی در مورد مسائل مطرح شده در خصوص برادر رئیس جمهور وجود دارد. حاجی دلیگانی در پایان خاطرنشان کرد:‌ عمر تکذیبیه بردار رئیس جمهور چند روزی بیشتر نخواهد بود و مسائل برای همگان در خصوص آقای فریدون مشخص خواهد شد و به زودی عمر این تکذیب به پایان خواهد رسید.

کولبرهای کشته شده قربانی نداشتن شغل شدند