یک انتصاب در فدراسیون والیبال

Posted by

کپی چینی ولادیمیر پوتین/عکس

رئیس فدراسیون والیبال، طی حکمی دبیر سازمان والیبال ساحلی را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد.

کپی چینی ولادیمیر پوتین/عکس