بیانیه جبهه مردمی درباره حادثه تروریستی در تهران

Posted by

کیسه‌هایی که به بهانه سفره افطاری دوخته می‌شود

جبهه مردمی نیروهای انقلاب در بیانیه‌ای پیرامون دو عملیات تروریستی در تهران تاکیده کرده بی‌گمان خون پاک ایرانیان بیگناه و مظلومی که با زبان روزه به دیدار حق شتافتند، نقشه‌های دشمنان و کید کافران و منافقان را عقیم خواهد گذارد.

کیسه‌هایی که به بهانه سفره افطاری دوخته می‌شود