مضرات استفاده از هندزفری چیست؟!

Posted by

کیفیت هوای ۱۶ استان سالم شد

یک متخصص گوش و حلق و بینی گفت: استفاده مداوم از هندزفری احتمال کاهش شنوایی و حتی ناشنوایی را به دنبال دارد.

کیفیت هوای ۱۶ استان سالم شد