عوارض وحشتناک چاقی شکمی!

Posted by

کی‌روش گزینه اصلی و جدی کانگورو‌ها بعداز جام جهانی

تحقیقات نشان داده است که پوکی استخوان نیز در افراد مبتلا به چاقی شکمی نسبت به افراد سالم، بیشتر مشاهده می شود و بر این اساس، به واسطه تغییراتی که خود مسبب آن هستیم، ترشحات هورمونی در بدن تغییر پیدا می کند و این موضوع به مرور سرعت پوکی استخوان را افزایش می دهد.

کی‌روش گزینه اصلی و جدی کانگورو‌ها بعداز جام جهانی