مخدرهایی که فرزند دلبندتان را معتاد می کند!

Posted by

کی روش و بیرانوند جهانی شدند/ پیشخوان ورزشی

به گفته کارشناسان اغلب مواقع مدت زمانی که کودک صرف کار با وسایل الکترونیکی می‌کند به عنوان عاملی بالقوه در اعتیاد افراد نادیده گرفته می‌شود. زمانیکه از اعتیاد صحبت می‌شود افراد به دنبال مصرف مواد مخدر هستند اما اعتیاد الگویی رفتاری است که می‌تواند خود را به شیوه‌های متفاوتی نشان دهد.

کی روش و بیرانوند جهانی شدند/ پیشخوان ورزشی