قدرت نمایی چینی ها با آزمایش یک موشک

Posted by

گالری‌ها در روزهای زمستانی تهران چه برنامه دارند؟

چین یک موشک بالستیک با قابلیت حمل ۱۰ کلاهک اتمی آزمایش کرد.

گالری‌ها در روزهای زمستانی تهران چه برنامه دارند؟