بازیگر سرشناس و محجوب سینما درگذشت

Posted by

گرمای تهران فروکش می کند

الکسی باتالوف هنرپیشه مشهور روس سینما در ۸۸ سالگی چشم از جهان فروبست.

گرمای تهران فروکش می کند