آنچه فرهادی به رویترز گفت

Posted by

گروهی از ایرانی های مقیم آمریکا به ترامپ نامه نوشتند!

فرهادی در گفتگو با رویترز گفت: ” از لحاظ ساخت فیلم هیچ مشکلی نداشتم، اما زمانی که فیلم اکران شد با توجه به استقبال بسیار فوق‌العاده مردم از فیلم، اقلیت بسیار کمی تلاش کردند موانعی ایجاد کنند. این افراد حتی تصور می‌کنند که این نامزدی نیز نوعی توطئه است”.

گروهی از ایرانی های مقیم آمریکا به ترامپ نامه نوشتند!