بررسی حضور 7 ساله مهاجم مشهور کهکشانی ها در رئال

Posted by

گریم متفاوت کامبیز دیرباز/ عکس

بررسی هفت سال حضور بنزما در رئال مادرید از هفت زاویه را در مطلب زیر می خوانید.

گریم متفاوت کامبیز دیرباز/ عکس