گزارش زنده: ذوب آهن 1 – الاهلی 1

Posted by

گزارش زنده؛ الوحده امارات 1 – پرسپولیس 1

تیم الاهلی روی یک شوت و به هم ریختگی دفاع ذوب آهن موفق به زدن گل اول بازی تا اینجا شده است.

گزارش زنده؛ الوحده امارات 1 – پرسپولیس 1