اردوغان: آلمان نمی‌تواند با تهدید ما را بترساند

Posted by

گزارش زنده؛ پرسپولیس ٠ – نفت تهران ٠

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد آلمان نمی‌تواند با تهدید، آنکارا را بترساند.

گزارش زنده؛ پرسپولیس ٠ – نفت تهران ٠