اجراي دقيق برجام، مرگ برجام است؟

Posted by

گزارش FIVB از انتخاب کولاکوویچ به عنوان سرمربی تیم ملی ایران

شايد بازتاب گسترده سخنان آقاي حسن روحاني در ١٦ آذر ٩٥ به تصوري غلط دامن زد و پذيرفته شد كه گويي آن كس كه وعده «پاره كردن برجام» را مي داد، اكنون رييس جمهور آمريكا شده است.

حسن روحاني در آن سخنراني گفته بود كه مگر ما ميگذاريم برجام را پاره كنند!

اما در واقع «تد كروز» كانديداي حزب جمهوري خواه و رقيب دونالد ترامپ در انتخابات درون حزبي بود كه طي كارزار انتخاباتي خود پرچمدار پاره كردن برجام شد (١) و رهبري نيز در همان ايام اشاره كرد كه اگر پاره اش كنند، ما برجام را آتش مي زنيم.

 سو برداشتي كه قصد پاره كردن برجام را به دونالد ترامپ نسبت مي داد سبب شد كه مواضع رسمي ترامپ عليه برجام نشانه اي از تزلزل و سرگشتگي وي در اين پرونده تبليغ شود مگر كلاهي از اين نمد براي فروختن به افكار عمومي حاصل آيد و برخي بگويند كه «ترامپ فقط حرف مي زند»! در صورتيكه ترامپ از ابتدا تا كنون در اين فقره ثبات نظر داشته و صريحا اين توافق را احمقانه مي خواند و وعده داده به گونه اي آن را اجرا كند كه به نفع امريكا باشد نه ايران!

كليد حل بحران پرونده هسته اي يافتن پاسخ واقعبينانه به درخواست راستي آزمايي متكي بر «بازرسي ها» مي باشد و ايران هميشه بر محدود بودن دامنه بازرسي به تاسيسات هسته اي اصرار دارد. (توافق سعدآباد نيز متاثر از درخواست هاي بازرسي فرا هسته اي ناكام ماند.) ايران براي جمع شدن دامنه بازرسي رضايت داد كه فعاليت خود را به سايت هاي مشخص منحصر كند تا بهانه گسترده كردن عرصه بازرسي از دست بازرسان گرفته شود، دولت ايران براي كم شدن حساسيت ها حتي به كانال خريد برجام تن داده و مديريت بخش مهمي از واردات صنعتي و برداشت از منابع ارزي كشور را به تشخيص و اجازه و نظارت ديگران مشروط كرده است.(٢)   

از سويي ديگر بازرسان ناظر بر عملكرد هسته اي ايران بايد از مجموعه كارشناساني گزينش شوند كه تابعيت كشوري در روابط ديپلماتيك با ايران را دارا باشند. در شهريور ١٣٩٤ در جريان گام نهايي «نقشه راه» موسوم به توافق آمانو – صالحي، با عجله و شگفتي سفارت بريتانيا در تهران بازگشايي شد تا بازرسان بريتانيايي در گام آخر آن توافق مشاركت يابند و كشور معتمد امريكا در مجموعه بازرسان آژانس نماينده داشته باشد. احتمالا همين ضمانت ضمن برجام نيز پاسخ معماي تحمل پرخاشگري هاي اخير بريتانيا عليه ايران بوده است!

(از ميان اسرائيل، امريكا، عربستان و بريتانيا كه مواضع تند و هماهنگي عليه ايران دارند، تنها بريتانيا در ايران سفير دارد)

و ترامپ وارد كاخ سفيد شد و پس از مراسم تحليف، «ترزا مي» را به مهماني پذيرفت. نخست وزير بريتانيا كه اولين مهمان ترامپ بود همان ابتدا از دقت در بازرسي هاي برجامي گفت. پس از آن ترامپ و ملك سلمان توافقشان بر لزوم اجراي كامل قطعنامه ٢٢٣١ را اعلام كردند و همه اينها در چارچوب وعده هاي ترامپ عليه برجام مي گنجند. پس از اين هماهنگي ها رييس جمهور امريكا چند روز پيش در مصاحبه اي با فاكس نيوز تكرار كرد كه اين توافق هسته اي بد هنوز بصورت كامل اجرا نشده است!

«اجراي دقيق توافق هسته اي» از موضع تهاجمي و در فراغت از ميل به حفاظت از بقاي آن، ظرفيت نقض شروط رهبري را دارد كه تداوم همراهي دولت جمهوري اسلامي با برجام مشروط به رعايت محدوديت بازرسي ها و عدم «وضع» هر تحريمي از طرف مقابل ايران است. آنچنان كه طي نشست كنوانسون ملي حزب جمهوري خواه (براي معرفي دونالد ترامپ به عنوان نامزد نهايي حزب) تحت عنوان سند سياستگذاري حزب منتشر شد، برجام در دولت ترامپ قيمتي مساوي با تبليغات و ادعاهاي دولت پيشين ايالات متحده ندارد. ايشان هم اكنون برجام را واجد اعتبار يك معاهده نمي دانند، دقيقا مطابق همان تعريفي كه شوراي نگهبان از برجام ارائه داد.

اكنون توافق هسته اي عبارتست از سند قطعنامه ٢٢٣١ و لذا دولت كنوني ايالات متحده به فرامتن يا قول و قرارهاي غير علني ميان دولت اوباما و دولت روحاني توجهي نخواهد كرد و بالاخص براي دست زدن به اقداماتي كه سختگيري در آن ايران را به «مقاومت» مجبور مي كند مانعي پيش رو نمي بيند بلكه در جستجوي آنهاست. اجراي دقيق برجام پيش از هر چيز همان فعال كردن بازرسي هاي گسترده را به ذهن متبادر مي سازد و واكنش محتوم ايران به درخواست هاي زياده خواهانه با سابقه، سر آغاز يك مجادله خواهد شد…

ترامپ درست مي گويد، برجام يك توافق بسيار بد است! سندي كه امور ايران را منتظر برآورده شدن چند قول شفاهي كرد و نتنها «قاطع دعوا» نبود بلكه چنان بستري ساخته كه اينك همگان براي مواجه شدن با دشواري هاي بيشتر آماده مي شوند. (آنچنانكه پيامد توافق بزرگ سعد آباد با تعهد بازرسي هاي غير قابل تحمل پروتكل الحاقي، تحريم و مصائبي گريبانگير ملت شد.)

از موضع شهروند ايراني عيب بزرگ برجام بيرون بودن از نظامات قانون رسمي است و گره خوردن امور حياتي كشور به اراده و تصميم چند نفر ديوانسالار كه چندان به شفافيت و حق دانستن ملت اعتنا نمي كنند، دور از توقعات از يك نظام قانونمدار پيش بيني پذير مي باشد.

پيچيدگي قطعنامه ٢٢٣١ يك چالش بزرگ است. قطعنامه خاصي كه وزارت خارجه نه تنها آن را پذيرفت بلكه آقاي ظريف چندين بار مدعي مشاركت در تنظيم آن شد و جناب حسن روحاني نيز دقيقا به همين نقش افتخار مي كرد. اين قطعنامه همچنين جواز و زمينه ساز رقابت هاي بحري خطرناك عليه منافع ايران شده و مي رود تا با حساس كردن ميدان درياها جبهه فشار بر اقتصاد و امنيت ملي را تقويت كند.  

اگر سنگ بزرگي در چاه افتاده باشد بي شك همگان بايد كمك كنند، اولين گام براي دعوت و مشاركت ملي توسل به شفافيت و طرد محرمانه هاي غير ضروريست.

گزارش FIVB از انتخاب کولاکوویچ به عنوان سرمربی تیم ملی ایران