خواننده ای که انگشتر شاه ایران را به دستشویی انداخت

Posted by

گزینه‌های جایگزین روحانی در انتخابات ریاست جمهوری

بازیگر سریال معمای شاه با اشاره به نفرت الویس از رژیم پهلوی تصریح کرد: نکته جالبی که در مورد الویس وجود دارد این است که انگشتری توسط محمدرضا پهلوی به الویس داده شد. بعد از اتفاقات و کشتار های صورت گرفته توسط رژیم پهلوی، الویس به نشانه اعتراض این انگشتر را به درون دستشویی پرت کرد.

گزینه‌های جایگزین روحانی در انتخابات ریاست جمهوری