اتفاقی جالب که استقلال را رکورد دار کرد

Posted by

گفتگوی تلفنی امیر قطر با ترامپ

در تیم استقلال 7،6 بازیکن «پدر» هستند و آبی‌ها از این حیث هم به نوعی رکورددارند.

گفتگوی تلفنی امیر قطر با ترامپ