خرید و فروش زمین های میلیاردی در تهران

Posted by

گلودردتان را خودتان درمان کنید

یک قطعه زمین به مساحت 160 متر با طول 8 بر، در محدوده ستاری آبشناسان، با قیمت یک میلیارد و 168 میلیون تومان معامله می شود.

گلودردتان را خودتان درمان کنید