جزئیات پروژه کنسروهای انتخاباتی دولت!

Posted by

گواردیولا به دنبال جذب دروازه بان

بر اساس طرحی که از سوی اتاق انتخاباتی دولت اجرایی شده، قرار است تا ایام انتخابات توزیع سبدهای کالایی و کنسرو در مناطق محروم و میان اقشار ضعیف جامعه، در قالب طرح توانمندسازی انجام شود.

گواردیولا به دنبال جذب دروازه بان