دریافت وام ۵ میلیونی از حساب یارانه عملیاتی شد

Posted by

گیاهی که رمز جوانی خوانده می شود!

سیف گفت: دریافت وام ۵ میلیون تومانی با وثیقه قرار دادن یارانه امکان‌پذیر است.

گیاهی که رمز جوانی خوانده می شود!