داعش به حقوقدانان، 10 روز برای توبه مهلت داد!

Posted by

یادداشت رهبر انقلاب بر «گلستان یازدهم»

یکی از گروهک های وابسته به داعش در سوریه، به وکلا و فارغ التحصیلان حقوق در مناطق حومۀ درعا، 10 روز برای توبه از تحصیلات خود، مهلت داد.

یادداشت رهبر انقلاب بر «گلستان یازدهم»