انتقاد بازیگر آمریکایی به مواضع ترامپ

Posted by

یادشان رفته برجام را تنها راه برای انتقال پول‌های بلوکه شده می‌دانستند!

جان لجند گفت: دیدگاه ما آمریکایی‌ها کاملا با دیدگاه ترامپ در تضاد است. می‌خواهم به طور ویژه در این شب مواضع و دیدگاه او را نفی کرده و بگویم که آمریکا باید به جای بهتری تبدیل شود.

یادشان رفته برجام را تنها راه برای انتقال پول‌های بلوکه شده می‌دانستند!