دستگیری 2 توزیع کننده حرفه‌ای موادمخدر محدوده غرب تهران

Posted by

یارانه خرداد ماه یک روز جلوتر واریز می‌شود

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از دستگیری ۲ توزیع کننده حرفه‌ای موادمخدر در محدوده غرب تهران و کشف یک کیلوگرم هروئین خبر داد.

یارانه خرداد ماه یک روز جلوتر واریز می‌شود