مرغ و تخم مرغ محلی نخورید

Posted by

یاوه گویی وزیر اماراتی علیه ایران

مدیرکل بهداشت و مبارزه با بیماری‌های طیور سازمان دامپزشکی گفت: مردم مراقبت کنند؛ به گونه‌ای که به عنوان مثال از مرغ و تخم‌مرغ‌های محلی استفاده نکنند

یاوه گویی وزیر اماراتی علیه ایران